2016. gada 19. dec.

Gatavojamies Ziemassvētkos uz Latviju

Didzis stāsta, ka viņa klasē esot viens puika, kas adoptēts no Krievijas, un tagad visi skolā iemācījušies vairākus krievu vārdus. Vecā labā zviedru “fi fāna” vietā tagad visi lietojot “bļaģ” un “sika”. Nu vai kaut kā tā.

2016. gada 11. dec.

Zviedru skaitīšanas sistēmas īpatnības

 - Mammu, kad man būs bijis seksors un hujors*...
Una šausmīgi apvainojas un raudādama aizskrien no galda, kad es sāku smieties un mēģinu pierakstīt viņas sacīto. Tā arī neuzzinu, kas tad būs pēc tam, kad viņai būs bijuši seši un septiņi gadi.

* zviedriski “sex år” un ”sju år